Ons Fundament

De kernwaarden van ZEVEN:

  • God centraal stellen in ons leven.
  • Afhankelijkheid van God: in elke beslissing van onze missie.

God is de schepper en heerser over het universum. Hij heeft altijd bestaan en is de oorsprong van alle leven. God is oneindig goed, oneindig liefdevol en oneindig rechtvaardig.

  • Het Evangelie van Jezus Christus als kernpunt van ons bestaan uitleven.

Jezus Christus is de Zoon van God. Hij heeft, hoewel Hij God is, als mens op de aarde geleefd. Het doel van Zijn komst naar de aarde was de schuld van de mensheid, als gevolg van ons kwade handelen, te dragen. Hij heeft dit gedaan door, zonder zelf iets misdaan te hebben, zichzelf te offeren voor de mensheid door een marteldood op het kruis. Op basis van dit offer scheldt God ons onze schuld kwijt, ondanks Zijn rechtvaardigheid.

  • De bijbel als gezaghebbend en als referentie stellen voor ons handelen.
  • Bijbels onderricht: als leidraad voor onze koers.

De Bijbel bevat de informatie die God doorheen de geschiedenis aan de mens heeft doorgegeven. Hoewel het boek door menselijke auteurs is neergeschreven, is de inhoud ervan op bovennatuurlijke wijze geïnspireerd door de Heilige Geest. De Bijbel is voor een gelovige de ultieme bron van waarheid en een concreet toepasbare handleiding voor het leven.

  • Gebed: de drijvende kracht om dit werk van God in de praktijk vorm te geven.
  • Gezonde eigentijdse communicatie met respect voor anderen.
Advertentie