Onze Missie

ZEVEN wil op een doordachte, informatieve en bewuste manier:

  • Gods bestaan en karakter bekend maken via een innoverend mediaplatform dat het verschil wil maken temidden van andere Vlaamse mediaconcerns.
  • Programma’s aanbieden die op een eigentijdse manier een Bijbels geloofsmodel uiteenzetten, toelichten en promoten aan de kijkers.
  • Christenen triggeren en verder toerusten in het christelijk geloof.
  • Talent ondersteunen in de ontwikkeling van eigen media-programma’s in lijn met de christelijke bijbelse waarden en ons fundament, en deze uitzenden via ZEVEN.
  • Evenementen organiseren die in het verlengde liggen van onze basisvisie en missie, of eraan deelnemen .

Onze Bediening

Het beschikbaar stellen van onze mediaproducten en –diensten.

  • Gelovigen toerusten en geestelijk laten groeien via eigentijdse communicatiemiddelen.
  • Het goede nieuws verkondigen en spiritueel zoekenden triggeren en kennis laten maken met God via de volheid van het evangelie.
  • Het bijbelse evangelische-christelijke geloof uit de marge halen.
  • Actuele maatschappelijke thema’s belichten vanuit bijbels-christelijk perspectief.
  • Zorgen voor ethisch verantwoorde en opbouwende ontspanning via daartoe bestemde programma’s.

ZEVEN Vandaag

Via Nederland wordt gewerkt aan een werkbaar model om binnen een korte tijdspanne met de eerste Vlaamse tv-programma’s te komen.

–> Ons Fundament