Ons Vertrekpunt

God en het evangelie spelen een marginale rol in onze maatschappij. Geloven heeft dezer dagen geen positief imago. Dit geldt voor de grote wereldreligies en dus evengoed voor het katholieke en christelijke geloof.

Geloof en de media

Ook de combinatie geloof en media is geen succesverhaal. De media zijn promotors van instant genot, materialisme en een alles tolererend liberalisme. En daarin is er voor God geen plaats. Zo verloren alle erkende religies via een overheidsbesluit in 2016 hun zendtijd op de openbare omroep. Inclusief het evangelisch-christelijke geloof.

En toch…

Merkwaardig genoeg zorgt dit alles voor een hernieuwde drang naar zingeving, spiritualiteit en diepere relaties. Vandaar ook het succes van Oosterse (pseudo-)religies, mindfulness, de psychologie en het geloof in ‘eigen ik’.

Het omgekeerde effect!

Maar net door dit alles kwamen een aantal visionaire christenen samen om zelf voor een christelijk media-alternatief te gaan voor Vlaanderen. ZEVEN was geboren.

–> Onze Missie

Advertentie